telefon 603 725 452 Slezská 909/86, Praha 3

Psychoterapie

Individuální, párová i skupinová psychoterapie pro řešení životních problémů a potřeb.

Smyslem psychoterapie je poskytnout klientovi prostor pro bezpečné, přirozené a pravdivé hledání řešení jeho problémů a postupné nastartování změny v jeho již nefungujících životních stereotypech.

Tato vysoce specializovaná odborná pomoc potřebuje vnímavého a trpělivého klienta, který si dá dostatečný a přiměřený čas na vyřešení své situace. Jedině dlouhodobější individuální či párová terapie může zásadně a úspěšně aktivizovat změnu a přispět rozhodujícím způsobem k úspěchu. Psychoterapie umožňuje regenerovat i hluboká zranění.

Mezi základní druhy psychoterapie patří individuální, párová a skupinová terapie.

Individuální psychoterapie

V individuální terapii jde především nalezení řešení v určité situaci, řešení určitého problému. To celé se odehrává v bezpečném a přátelském prostředí vytvářející vzájemnou důvěru mezi klientem a terapeutem.

Individuální terapie je buď krátkodobá 6 – 20 sezení nebo dlouhodobá od 6 do cca 12 měsíců v případě vleklých obtíží ovlivňujících negativně život klienta.

Párová psychoterapie

V párové terapii jde o řešení problémů nejrůznějších dvojic klientů… tedy nejenom životních partnerů. Proces pozitivní změny se opírá o vzájemnou snahu nalézat společná optimální řešení. Průběh terapie je dynamičtější, mnohé skutečnosti vyplývají na povrch daleko rychleji a plastičtěji.

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie řeší především vztahové a komunikační problémy, probíhá s větším počtem motivovaných klientů. Skupiny vedou jeden až dva terapeuti.

Jak si vybrat psychoterapeuta

Důležitý je také výběr vhodného terapeuta. Terapeut by měl být laskavý důvěryhodný člověk, který Vás podrobně informuje, také o úskalích terapeutického vztahu. Terapeut nám na první pohled může, ale taky nemusí být sympatický. Proto je dobré dát vzájemnému poznání trochu času… třeba přijít ještě na jedno sezení a teprve pak znovu hledat někoho jiného. Nicméně klient i terapeut má právo odmítnout terapii.

Kontaktujte mě