telefon 603 725 452 Slezská 909/86, Praha 3

Psychologie práce

Pracovní poradenství – Vše co se týká pracovního procesu

Zaměření

Cíl

Cílem našeho přístupu je hledání optimálních východisek.

Nikoli diagnosticko – mechanickými přístupy kdy „odborník“ bateriemi testů a dotazníků zahltí frekventanta, že neví čí je a potom ze změti problematických údajů vyřkne ortel. K nacházení optimální cesty a východiska používáme moderní prvky psychoterapie, koučingu, brainstormingu a mentoringu.

Velmi důležité je také uvolnění spastické mysli a blokací.

Rád se s Vámi podělím o své zkušenosti a budu Vás provázet úskalím pracovních vztahů a procesů.

Kontaktujte mě